קרן ידע-לאקדמאים במח
עמית יקר, לצורך בחינת זכאות למענק "חרבות ברזל", אנא מלא את הפרטים הבאים:
על מנת שנוכל לבחון את בקשתך למענק, אנא מלא את כל הפרטים .
מין

שובר שורה
אישור על שירות במילואים (חובה)
שובר שורה
לצורך העברת סכום המענק לחשבוני/ חשבון אחר עפ"י הוראתי , יש לצרף צילום המחאה ריק / אישור ניהול חשבון חתום ע"י הבנק.
* צירוף צילום ההמחאה, יהווה אסמכתא לאימות הפרטים הרשומים בסעיף זה. (חובה)